Pickleball regler

pickleball regler

Pickleball är en spännande och snabbt växande sport som kombinerar element från tennis, badminton och bordtennis. För att kunna njuta av spelet till fullo är det viktigt att bekanta sig med pickleballreglerna. I denna artikel kommer vi att gå igenom de grundläggande reglerna för pickleball, inklusive serveregler, spelregler och poängräkning.

 1. Pickleballbanan och utrustning Pickleball spelas på en rektangulär bana som är 20 fot (6,1 meter) bred och 44 fot (13,4 meter) lång. Banan är indelad i två sidor av ett nät som är 36 tum (91,4 cm) högt vid ändarna och 34 tum (86,4 cm) högt i mitten. På varje sida av nätet finns två fält, ett icke-volleyzon (kallas även kökslinjen) och ett bakre fält.

När det gäller utrustning används en perforerad plastboll och en paddel, som vanligtvis är gjord av trä, kompositmaterial eller grafik.

 1. Serveregler En match inleds med en serve, som utförs diagonalt över nätet till motståndarens serveruta. Serveregler innefattar följande:
 • Serveslaget ska vara underhandsslag med paddeln under höften och bollen ska slås i luften utan att studsa på marken.
 • Server måste stå bakom baslinjen när de servar och fötterna får inte röra linjen före träff.
 • Bollen måste studsa en gång på både serverns och mottagarens sida innan den kan slås i luften (volley).
 • Om en serve slås i nätet, men studsar över och landar i rätt ruta, räknas det som en ”let” och server får ytterligare ett försök.
 • Om server gör ett fel, övergår serven till motståndaren.
 1. Spelregler och icke-volleyzonen Efter att bollen har servats och tagits emot korrekt, fortsätter spelet med att spelarna slår bollen fram och tillbaka över nätet. Några grundläggande spelregler inkluderar:
 • Bollen måste slås i luften (volley) om den befinner sig utanför icke-volleyzonen.
 • Bollen får inte slås i luften (volley) när en spelare befinner sig i icke-volleyzonen.
 • Spelarna får endast beträda icke-volleyzonen när bollen har studsat där inne.
 • Bollen måste studsa en gång på varje sida innan den får slås i luften.
 • Bollen får inte slås två gånger i rad av samma spelare.
 1. Poängräkning I pickleball räknas endast poäng när man vinner en boll som server. Matchen spelas vanligtvis upp till 11 poäng, men kan också spelas upp till 15 eller 21 poäng beroende på turneringsregler eller spelarnas önskemål.

Några viktiga poängräkningsregler inkluderar:

 • Ett lag måste vinna med minst två poängs marginal för att vinna matchen.
 • Poäng tilldelas endast till serverande lag när motståndarna misslyckas med att returnera bollen korrekt eller begår ett fel.
 • Vid dubbelspel annonserar servern först sin egen poäng, följt av motståndarnas poäng, innan de servar.
 1. Fel och förlorade poäng Ett fel inträffar när en spelare bryter mot grundläggande regler, vilket resulterar i en förlorad poäng eller serve. Några vanliga fel inkluderar:
 • Bollen slås ut ur banan.
 • Bollen studsar två gånger på en sida innan den returneras.
 • En spelare slår bollen i nätet.
 • En spelare slår bollen i luften (volley) när de befinner sig i icke-volleyzonen.
 • En spelare begår ett serverfel.
 • En spelare rör vid nätet med kropp eller paddel under spelets gång.
 1. Dubbelspelregler I dubbelspel deltar två lag med två spelare vardera, och reglerna är något annorlunda jämfört med singelspel:
 • Spelarna turas om att serva och returnera bollen.
 • Varje spelare i det serverande laget får möjlighet att serva innan serven övergår till det andra laget.
 • Spelarna måste hålla sina positioner under serve och får endast byta plats efter att de har vunnit en poäng.
 1. Tips för att undvika vanliga misstag För att minimera fel och förbättra ditt spel är det viktigt att vara medveten om några vanliga misstag som kan begås av både nybörjare och erfarna spelare:
 • Undvik att stå för nära nätet när du spelar, eftersom det ökar risken för att begå fel i icke-volleyzonen.
 • Ha tålamod och låt bollen studsa innan du slår den, särskilt när du befinner dig nära icke-volleyzonen.
 • Fokusera på att placera dina slag snarare än att slå hårt, eftersom precision är viktigare än kraft i pickleball.