Padelregler

padelregler

Padel är en populär racketsport som kombinerar element från tennis och squash. För att njuta av sporten fullt ut och säkerställa en rättvis och spännande match är det viktigt att förstå de grundläggande reglerna för padel. I den här artikeln kommer vi att gå igenom padelregler, från serve till poängsystem och hur man hanterar fel och sanktioner.

Serveregler i padel

Serve är en viktig del av padel och följer vissa regler för att säkerställa en rättvis match. Här är några grundläggande serveregler att tänka på:

 • Serverotation: I början av varje set roterar spelarna inom laget så att varje spelare servar minst en gång innan nästa spelare servar igen.
 • Underhandsserve: Till skillnad från tennis måste server i padel alltid utföras underifrån, med racketen under höften och bollen slagen efter en studs på marken.
 • Diagonal serve: Precis som i tennis, serverar spelaren diagonalt till motståndarens servefält.
 • Serve bakom baslinjen: Spelaren måste stå bakom baslinjen när han eller hon servar.
 • Två serveförsök: Om den första servern är ogiltig, får spelaren ett andra försök. Om båda serverna är ogiltiga, förlorar spelaren poängen.

Poängsystem och matchstruktur

Padel använder ett poängsystem som liknar tennis, med följande poäng: 0 (eller ”love”), 15, 30, 40 och game. Några viktiga regler för poängsystemet och matchstrukturen inkluderar:

 • Vinnande av game: För att vinna ett game måste ett lag få minst fyra poäng och ha två poängs ledning över motståndarlaget.
 • Vinnande av set: Ett set vinns av det lag som först når sex game med minst två game försprång. Om setet når 6-6 spelas en tiebreak där vinnaren är det första laget som når sju poäng med minst två poängs ledning.
 • Vinnande av match: En padelmatch består vanligtvis av bäst av tre eller fem set. Det lag som vinner flest set vinner matchen.

Vägg- och bollregler

I padel används väggarna runt banan aktivt under spelets gång, vilket skiljer det från andra racketsporter. Här är några grundläggande regler för att hantera väggarna och bollen:

 • Bollen får studsa på marken en gång innan den träffar väggen.
 • Bollen får inte träffa väggen direkt på motståndarnas sida utan att först ha studsat på marken.
 • Om bollen träffar väggen och sedan går över nätet till motståndarnas sida utan att studsa på marken, räknas det som en giltig boll om den studsar inom motståndarnas bana.
 • Om bollen studsat på marken och sedan träffar taket, räknas det som ett fel.
 • Bollen måste alltid spelas inom banans gränser, och om den går utanför linjerna eller slås direkt i nätet, räknas det som ett fel.

Fel och sanktioner

För att säkerställa en rättvis match är det viktigt att känna till reglerna för fel och sanktioner i padel. Här är några grundläggande regler:

 • Fotfel: Om en spelare träder på eller över baslinjen innan bollen slås vid serve, räknas det som ett fotfel och servern är ogiltig.
 • Dubblettfel: Om en spelare misslyckas med både första och andra serverna, räknas det som ett dubblettfel och poängen går till motståndarlaget.
 • Beröring av nätet: Om en spelare rör vid nätet med någon del av kroppen eller racketen under en bollväxling, räknas det som ett fel och poängen går till motståndarlaget.
 • Hindrande: Om en spelare medvetet hindrar motståndaren från att spela bollen, kan domaren tilldela en sanktion.

Utöver dessa grundläggande regler finns det ytterligare regler och bestämmelser som kan vara relevanta för specifika situationer och tävlingar. Det är viktigt att bekanta sig med de officiella padelreglerna och följa dem noggrant för att garantera en rättvis, säker och underhållande upplevelse för alla inblandade.